Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 §1

Przedsiębiorca, kontakt

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem http://kwiatyzesmakiem.pl/sklep jest Małgorzata Partyka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KWIATYZESMAKIEM MAŁGORZATA PARTYKA, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. 3 Maja nr 12 lok. 22, 39 – 432 Gorzyce, NIP: 8672046107, REGON: 180343269 (dalej „KWIATYZESMAKIEM”).
 2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącą sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
 • pod adresem: ul. KEN 11, 37-450 Stalowa Wola
 • telefonicznie pod numerem 510 097 880
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@kwiatyzesmakiem.pl
 • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

 §2

Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które przetwarzamy na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 §3

Zamawianie towarów

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową kwiatyzesmakiem.pl/sklep
 2. Dla zrealizowania procesu zamówienia w sklepie internetowym konieczna będzie akceptacja niniejszego Regulaminu sklepu internetowego.
 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone.
 4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.
 5. Po wybraniu przez Klienta towaru należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.
 6. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, następuje przeniesienie do strony zamówienia.
 7. Na stronie zamówienia należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
 8. Na stronie zamówienia klient ma możliwość założenia konta. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; zarządzanie adresami płatności i wysyłek.
 9. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.
 10. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Wybierz płatność – płatności online.
 11. Autoryzacji płatności online dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online Przelewy24.pl. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
 12. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 13. W przypadku płatności online, po dokonaniu płatności Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 14. Brak zapłaty online oznacza, że zamówienie nie zostało prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 15. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.
 16. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

§4

Ceny

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 §5

Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 §6

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski lub do wybranych krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
 2. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez KWIATYZESMAKIEM firma kurierska.
 3. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję dostawy do paczkomatu InPost, Klient otrzyma od operatora paczkomatu wiadomość mailową lub wiadomość tekstową SMS z kodem umożliwiającym odbiór przesyłki z paczkomatu InPost.

 §7

Formy płatności za zamówienie

 1. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów KWIATYZESMAKIEM.
  Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.

 §8

Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, KWIATYZESMAKIEM zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 5-6 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia, chyba że w opisie zamówienia termin ten został inaczej określony lub zakupiono towar w przedsprzedaży.

 §9

Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

 • w przypadku przesyłki do paczkomatu InPost paczki do 25 kg – 15 PLN brutto;
 • w przypadku przesyłki kurierem paczki do 30 kg – 25 PLN brutto;
 • w przypadku przesyłki kurierem paczki do 60 kg – 75 PLN brutto;
 • w przypadku przesyłki półpaletą – 130 PLN brutto (dostawa tylko pod dom lub blok bez wniesienia);
 • w przypadku przesyłki paletą – 170 PLN brutto (dostawa tylko pod dom lub blok bez wniesienia).

Koszt dostawy zagranicznej jest uzależniony od różnych czynników i jest obliczany indywidualnie.

 §10

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach niniejszego serwisu nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. rośliny cięte i doniczkowe);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa KWIATYZESMAKIEM jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

 • pocztą na adres: ul. KEN 11, 37-450 Stalowa Wola
 • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce Formularz odstąpienia od umowy – na adres: ul. KEN 11, 37 – 450 Stalowa Wola

 

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Zakupione towary (rzeczy) należy odesłać na adres: ul. KEN 11, 37 – 450 Stalowa Wola. KWIATYZESMAKIEM preferuje zwrot zakupionych towarów jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 §11

Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów KWIATYZESMAKIEM ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym działającym pod adresem www.kwiatyzesmakiem.pl/sklep może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
 3. Reklamację można złożyć w sklepie stacjonarnym lub drogą pocztową.
 4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez KWIATYZESMAKIEM formularz reklamacyjny (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta), który można wypełnić online lub wydrukować.
 5. W przypadku reklamacji towar należy odesłać na adres: ul. KEN 11, 37 – 450 Stalowa Wola.
 6. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że KWIATYZESMAKIEM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez KWIATYZESMAKIEM albo KWIATYZESMAKIEM nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez KWIATYZESMAKIEM usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KWIATYZESMAKIEM. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 9. KWIATYZESMAKIEM rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
 10. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone wraz z dołączeniem zdjęć towaru w ciągu 12 godzin od terminu doręczenia. Inne, w ciągu 3 dni od daty doręczenia.

 §12

Wystawienie faktury

W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

 §13

Kupony rabatowe

 1. KWIATYZESMAKIEM zobowiązuje się do uwzględnienia przy zakupie Kuponu Rabatowego, jeśli taki został przekazany Nabywcy spośród dostępnych progów cenowych: darmowa wysyłka, minus 50 PLN, minus 100 PLN, minus 150 PLN, minus 3%, minus 5%, minus 10%, minus 15%, minus 20%, minus 25% minus 30% oraz przyjęcia go do realizacji w sklepie internetowym.
 2. Użytkownik dokonuje realizacji Kuponu Rabatowego poprzez wpisanie go przed dokonaniem płatności za towar na stronie Koszyka, a następnie uaktualnienie Koszyka.

 §14

Karta podarunkowa

 1. KWIATYZESMAKIEM zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w zamian za środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę spośród dostępnych progów cenowych oraz przyjęcia jej do realizacji w sklepie stacjonarnym lub w sklepie internetowym. Informacja o dostępnych Kartach Podarunkowych jest udzielana na zapytanie Nabywcy.
 2. Niezależnie od Karty Podarunkowej, o której mowa w ust. 1, KWIATYZESMAKIEM zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej – Kawa i ciastko w prezencie w zamian za środki pieniężne w określonej kwocie oraz do przyjęcia jej do realizacji w sklepie stacjonarnym. Informacja o wysokości Karty Podarunkowej – Kawa i Ciastko jest udzielana na zapytanie Nabywcy.
 3. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 4. KWIATYZESMAKIEM nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.
 5. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec KWIATYZESMAKIEM w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Nabywcy.
 6. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi sklepu stacjonarnego oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za towar.
 7. W przypadku, gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.
 8. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonywania jednokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem, niezależnie od tego, czy owa jednorazowa transakcja wyczerpie nominał zapisany na karcie Podarunkowej. Tym samym w przypadku, gdy cena towarów nabytych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartość na jaką opiewa Karta Podarunkowa, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy wartością nabytych towarów a wartością Karty Podarunkowej.
 9. Do towarów nabytych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej stosuje się procedurę reklamacji określoną postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi.
 10. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne, w oparciu o przepis art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 §15

Warunki wysyłki i dostawy kwiatów

w ramach usługi dostawy kwiatów pod wskazany adres

 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w następujących terminach:
  • doręczenie kwiatów w dniu składania zamówienia – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 12:00 (w dni robocze),
  • doręczenie kwiatów w sobotę i niedzielę – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 12:00 w sobotę.

Złożenie zamówienia po godzinie 12:00 skutkuje niemożliwością dostawy zamówionych produktów w dniu składania zamówienia.

 1. Realizacja zamówień odbywa się w następujących godzinach:
  • od godziny 9:00 do godziny 20:00 od poniedziałku do piątku,
  • od godziny 9:00 do godziny 20:00 w soboty i niedziele.
 2. Klient może podać przybliżony czas realizacji zlecenia, jednakże KWIATYZESMAKIEM nie jest związany wskazaną godziną dostawy.
 3. KWIATYZESMAKIEM nie gwarantuje realizacji dostaw przesyłek w godzinie doręczenia wskazanej przez klienta w następujących dniach: 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki). W te dni KWIATYZESMAKIEM realizuje zamówienia w godzinach od 8:00 do 22:00.
 4. Aby zapewnić skuteczność realizacji zamówienia, należy podać numer telefonu kontaktowego do odbiorcy.
 5. KWIATYZESMAKIEM realizując zamówienie – w razie konieczności – może skontaktować się z odbiorcą w celu potwierdzenia adresu i czasu doręczenia. Podczas takiego kontaktu odbiorca nie jest informowany o charakterze przesyłki, zachowujemy formę niespodzianki.
 6. Odbiorcę prosimy o pisemne potwierdzenie odbioru przesyłki, z wyjątkiem pogrzebów.
 7. Odbiorca (wskazany przez Klienta) ma prawo odmowy przyjęcia przesyłki, co oświadcza na potwierdzeniu doręczenia. Takie zlecenie uznajemy za zrealizowane.
 8. KWIATYZESMAKEM zastrzega sobie prawo pozostawienia przesyłki na recepcji budynku (np. w przypadku dostarczenia przesyłki do instytucji publicznej).
 9. Dane nadawcy nie są udostępniane odbiorcom przesyłek kwiatowych. Do komunikacji z odbiorcą służy bilecik, w którym nadawca może się podpisać.

 §16

Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

 §17

Niniejszy Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawień przysługujących konsumentowi na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Napisz do nas

zamów    kwiaty

Zapraszam Cię do naszej zielonej kawiarni, gdzie miło spędzisz czas z ukochaną i zaskoczysz ją pięknym bukietem kwiatów.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą Premium serdecznie zapraszamy. Przy kawie w miłej atmosferze będziemy mogli omówić szczegóły oprawy Twojego przyjęcia ślubnego czy firmowej imprezy.

A może chcesz zapisać się na szkolenie dla florystów? Powiadomimy Cię o nadchodzących terminach.

W jakiej sprawie do nas piszesz?