Polityka Prywatnosci

DLA UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

KWIATYZESMAKIEM MAŁGORZATA PARTYKA

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Sklep internetowy – KWIATYZESMAKIEM MAŁGORZATA PARTYKA.

Informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe, w zakresie szczegółowo określonym poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem uzyskanych od Państwa danych osobowych jest Małgorzata Partyka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KWIATYZESMAKIEM Małgorzata Partyka, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. 3 Maja nr 12 lok. 22, 39 – 432 Gorzyce.

Z Administratorem można kontaktować się: mailowo kontakt@kwiatyzesmakiem.pl, telefonicznie: 510 097 880  lub listownie ul. KEN 11, 37-450 Stalowa Wola

 

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych

 1. realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, bieżącej komunikacji pomiędzy Stronami umowy przy jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez cały okres trwania naszej współpracy – realizacji umowy;
 2. dokonywanie rozliczeń umowy pomiędzy stronami, w tym dokonywanie płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez cały okres trwania naszej współpracy – realizacji umowy;
 3. realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas do upływu okresu przedawnienia egzekwowanych wierzytelności;
 4. realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
 5. wypełnianie obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
 6. dochodzenie roszczeń Administratora lub obrona przed Państwa roszczeniami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dochodzeniu praw majątkowych i niemajątkowych Administratora lub ochronie przed roszczeniami zgłaszanymi wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas do upływu okresu przedawnienia;
 7. działania marketingowe dotyczące usług Administratora – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań mających na celu promocję usług świadczonych przez Administratora – w okresie trwania współpracy lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi transakcji, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi w zakresie płatności internetowych, obsługi IT, firmie kurierskiej oraz innym podmiotom, z których usług korzystamy w zakresie prowadzonej działalności.

  

Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy podmiotom, będącym dostawcami systemów informatycznych lub usług hostingowych.
W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, w tym poprzez zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub program „Tarcza Prywatności” UE-USA.

Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie i na zasadach określonych w RODO w odniesieniu do Pani/Pana danych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do danych – art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych – art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych – art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
 5. przeniesienia danych – art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO.

 

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest w oparciu o uzyskaną od Pani/Pana zgodę, może Pani/Pan wycofać taką zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne.

 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@kwiatyzesmakiem.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. KEN 11, 37-450 Stalowa Wola

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych

Złożenie i realizacja zamówienia (zakupu towaru lub usługi) wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, świadczymy usługę newslettera. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na newsletter (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

 

Cookies

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
 2. b) poprzez gromadzenie plików „cookies”.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

  

Jakich plików cookies używamy?

 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia;
 • cookies stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności Sklepu internetowego, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu internetowego.

O wszelkich zmianach, w tym o zmianach w treści Polityki prywatności oraz polityki cookies będziemy informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Napisz do nas

zamów    kwiaty

Zapraszam Cię do naszej zielonej kawiarni, gdzie miło spędzisz czas z ukochaną i zaskoczysz ją pięknym bukietem kwiatów.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą Premium serdecznie zapraszamy. Przy kawie w miłej atmosferze będziemy mogli omówić szczegóły oprawy Twojego przyjęcia ślubnego czy firmowej imprezy.

A może chcesz zapisać się na szkolenie dla florystów? Powiadomimy Cię o nadchodzących terminach.

W jakiej sprawie do nas piszesz?